GB Corporate Legal

Avís legal

Dades registrals i generals

GB CORPORATE LEGAL, S.L.P. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B453929, Foli 138, Tom 44362, Inscripció 1a i amb CIF núm. B-66249046. Les nostres dades de contacte són les següents: Domicili: Muralla de Sant Llorenç, 37, 5è, Mataró 08302; Telèfon: 938 537 851; Correu electrònic: gbcorporate@gbcorporate.net. La normativa aplicable a l'exercici de la nostra professió, la podrà trobar a la pàgina web: www.cgae.es

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels Butlletins, no constitueix en cap cas un mitjà d'assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari. GB Corporate Legal no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-ne. GB Corporate Legal es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present advertiment legal general i qualsevol avís legal específic, així com les condicions d'ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web.

Propietat intel·lectual

Queden reservats en favor de GB Corporate Legal tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels Butlletins Informatius que hi apareixen.

Protecció de Dades

GB Corporate Legal es reserva la facultat d'incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades que vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple a través del correu electrònic o de formularis posats a la seva disposició en el present lloc web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i / o consultes. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d'un document oficial que l'identifiqui) a GB Corporate Legal (Muralla de Sant Llorenç, 37, 5è, Mataró 08302), o enviant un correu electrònic a gbcorporate@gbcorporate.net indicant al sobre o en l'assumpte del missatge la referència: "Avís legal". GB Corporate Legal es compromet a observar l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al tractar-les de forma confidencial i guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. A la nostra pàgina web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. A més, les seves dades no seran segmentades ni tampoc farem ús de mètodes invisibles de dades personals. És possible que en la nostra pàgina web hi hagi formularis en què es demanen les dades per a finalitats concretes. En aquestes circumstàncies s'estarà a les condicions específiques aplicables en cada cas.

Xarxes socials

Posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de GB Corporate Legal, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles Condicions d'ús, polítiques de privacitat i altres normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les que l'usuari de les xarxes socials, ja haurà acceptat. GB Corporate Legal, tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d'activitats, productes o serveis de GB Corporate Legal, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat i per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Enllaços

En punxar en qualsevol dels enllaços que puguin aparèixer al nostre lloc web, vostè accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que GB Corporate Legal no exerceix cap control sobre ni respon del contingut de la informació a la qual accedeixi.

Llei aplicable

El present advertiment legal es regeix per la normativa estatal aplicable.