Estratègia de negoci

Desenvolupem i implementem estratègies de creixement, de millora de les operacions i d'eficàcia de l'organització. L'objectiu és proporcionar suport als nostres clients perquè millorin el rendiment de la seva gestió i el control economicofinancer de la companyia, l'eficiència dels seus processos de suport del back-office i l'optimització dels costos associats. Amb aquesta finalitat, portem a terme, entre altres, les accions següents:

  • Identificar els impulsors claus del valor del negoci per a l'accionista, desenvolupar marcs de planificació, pressupostos i reporting per incorporar indicadors rellevants.
  • Millorar la previsió de fluxos de caixa, els processos de finançament, les estratègies de tresoreria i de caixa, els procediments operatius per al reporting i la gestió de risc de tresoreria.
  • Establir els procediments d'actuació de les àrees Econòmica i Financera, fluxos interns d'informació i organització interna que permetin la millora de l'eficiència de les tasques exercides en el propi àmbit intern d'actuació.
  • Avaluar els costos i avantatges de processos alternatius i models d'organització, amb la preparació de business case, gestió dels riscos d'establir un centre de serveis compartits o de l'externalització (outsourcing) de determinades funcions.