Start-up - Emprenedors

Oferim els nostres serveis de Corporate & Legal de suport a l'emprenedor per acompanyar els emprenedors en els processos successius de desenvolupament de les seves iniciatives empresarials així com per garantir la viabilitat dels seus projectes en el mercat. Per dur-ho a terme, intervenim en la configuració dels projectes; en la seva estructuració i execució; així com en la definició i consecució de les fonts de finançament.

  • Projectes d'emprenedoria corporativa.
  • Plans de definició i suport al creixement empresarial.
  • Assessorament general per configurar el projecte empresarial.
  • Disseny o definició del pla de negoci.
  • Recerca de finançament: disseny i execució de rondes de finançament en seed capital, capital risc, instruments de finançament públic
  • Controlling financer i de gestió.
  • Definició de l'estratègia de desenvolupament i acceleració dels projectes.
  • Gestió de processos de M&A (valoració, adquisicions, desinversions) per consolidar el creixement dels projectes.
  • Tutela en el desenvolupament de la gestió operativa de les iniciatives empresarials en les seves etapes de desenvolupament.