Empresa familiar

Les empreses familiars són elements fonamentals en el desenvolupament de l'activitat econòmica, a nivell nacional i internacional, en termes de creació de riquesa i ocupació. Actualment, les empreses familiars s'enfronten a diversos reptes fonamentals: la continuïtat generacional, increment de la seva dimensió, professionalització, innovació i internacionalització. Partint d'aquestes premisses, proporcionem els nostres serveis de Corporate & Legal per a l'empresa familiar en:

 • La revitalització estratègica
 • L'estructuració i la planificació patrimonial
 • L'assessorament del Consell d'Administració i, si escau, la recerca i el nomenament de consellers independents
 • La planificació de la gestió i de la propietat
 • La planificació fiscal successòria
 • L'elaboració del Protocol Familiar i del Pla Estratègic Familiar
 • L'assessorament del Consell de Família i, si escau, la recerca i el nomenament de membres independents
 • Els processos d'inversió / desinversió:
  • La compravenda d'accions per directius propis i inversors aliens
  • La compravenda d'accions palanquejada
  • La compravenda d'accions per directius propis
  • La compravenda d'accions per directius aliens
  • La compravenda d'accions per societats de capital risc (Private Equity)