Dret d'Empresa: Societari, Mercantil i Concursal

Branca del dret que regula els drets, les relacions jurídiques i la conducta de les persones i empreses dedicades al comerç.

Dret Fiscal

Branca del dret que regula i possibilita que l'Administració Tributària (estatal; Autonòmica i Municipal) desenvolupi i exerceixi les seves facultats tributàries.

Dret Públic

Branca del dret que té per objecte regular les relacions entre individus/entitats privades amb els òrgans relacionats amb el poder públic (Administració Pública).

Processal Civil - Mercantil i Penal Econòmic

Branca del dret que regula les actuacions davant dels tribunals i jutjats per obtenir la tutela dels drets en assumptes de naturalesa civil, mercantil i penal.

Mala Praxis Bancària

Dins l'àmbit del dret bancari, té per objecte el control de les operacions i activitats dutes a terme per les entitats bancàries.

Dret Esportiu

Branca del dret dirigida a l'àmbit de l'Esport i gestió esportiva, adreçat a federacions, clubs, jugadors i representants.